top of page

Undervisning

Undervisningen


Målet med undervisningen er at den enkelte elev udvikler sine evner for at sanse, forstå og udtrykke sig billedligt.
Undervisningen er baseret på nært samarbejde mellem elever og undervisere.
 

Der tilrettelægges individuelle forløb - med udgangspunkt i hver enkelt elevs ønsker og muligheder. Hensigten er, at den enkelte elev finder sine helt personlige udtryksformer og bliver i stand til - på egen hånd - at bruge de materialer og teknikker, der er bedst egnet til formålet.
 

I løbet af skoleåret vil der være mulighed for at afprøve mange forskellige udtryksformer, materialer og teknikker indenfor hovedområderne tegning, maleri, grafik og skulptur.
 

Der hentes inspiration til billeder i oplevelser fra ture til museer, gallerier, Zoo, skovture, samt fra erindringer, forestillinger, fortællinger, musik bøger m.m. . Det daglige liv og samvær på skolen er også en væsentlig kilde til inspiration.
 

Et skoleår består af 40 ugers undervisning - fra midt august til og med juni.
Den daglige undervisning varetages af to undervisere med stor faglig og pædagogisk erfaring.

bottom of page